Wat doen wij?

Bij Dindoa proberen we alle vrijwilligerstaken over zoveel mogelijk mensen te verdelen.

Korfbaltaken, zoals fluiten, trainen en coachen proberen we te verdelen over de korfballende leden.

Niet-korfbaltaken, zoals kantinediensten, schoonmaak, wedstrijdsecretariaten, oud papier, proberen we onder te brengen bij ouders van (jeugd)leden.

Coördinator

Margriet de With is vrijwilligerscoördinator. Zij helpt met het zoeken van vrijwilligers en heeft overzicht op mogelijke werkzaamheden. Zijn is ook contactpersoon voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

Voor meer info over bovenstaande of andere vrijwilligerstaken, neem contact op met Margriet de With via  of 0341-560025.

Momenteel openstaande vacatures

Vacature Commissie Beschrijving van de functie Tijdsinvestering
Commissielid Commissie Ontwikkeling en Stimulering Organiseren van diverse activiteiten door het korfbaljaar heen om de korfbalsport te stimuleren.  
Communcatie Topper Communicatie Commissie

Maken van een interview of schrijven van een artikel over een evenement of een nieuwswaardige gebeurtenis.

6 keer per jaar
Communicatie Sponsors Sponsor- en Communicatie Commissie 

Om de taken op het gebied van sponsoring en communicatie goed te laten verlopen, zoeken we een schakel tussen de beide gebieden met als voornaamste doel de communicatie van, tussen en naar sponsoren te optimaliseren.

 
Ondersteuning Technische Commissie Technische Commissie

Denk aan diverse projectmatige en administratieve zaken en het meewerken aan het ontwikkelen van een jeugdplan.

Kan naar eigen inzicht worden ingevuld
Commissie Ledenwerving en Behoud Commissie Ledenwerving en Behoud

Dindoa wil alles uit de kast halen om nog meer mensen enthousiast te maken en te houden voor het korfbal en alles wat in en rondom Dindoa zoal gebeurd. Wil jij meewerken aan het opzetten van deze nieuwe commissie?

 
Kantinemedewerkers Ka-Fee Commissie Helpen in de kantine op zaterdagmorgen/middag/avond. 4 uur per keer
Schoonmakers   Schoonmaken op maandagmorgen. Hoe vaak bepaal je zelf, wij streven naar 1 keer per 6 weken. 2 uur per keer
Medewerkers OPA Oud Papier Actie  Meehelpen ophalen oud papier op zaterdagmorgen. Een paar keer per jaar
Coördinator OPA Oud Papier Actie Coördineren op zaterdagochtend: trap bij container brengen, koffie rondbrengen, trap weer ophalen (trekhaak is handig). 3/4x per jaar