Wat doen wij?

Bij Dindoa proberen we alle vrijwilligerstaken over zoveel mogelijk mensen te verdelen.

Korfbaltaken, zoals fluiten, trainen en coachen proberen we te verdelen over de korfballende leden.

Niet-korfbaltaken, zoals kantinediensten, schoonmaak, wedstrijdsecretariaten, oud papier, proberen we onder te brengen bij ouders van (jeugd)leden.

Coördinator

Margriet de With is vrijwilligerscoördinator. Zij helpt met het zoeken van vrijwilligers en heeft overzicht over mogelijke werkzaamheden. Zijn is ook contactpersoon voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

Voor meer info over bovenstaande of andere vrijwilligerstaken, neem contact op met Margriet de With via

Momenteel openstaande vacatures

Vacature Commissie Beschrijving van de functie Tijdsinvestering
Kantinemedewerkers Ka-Fee Commissie Helpen in de kantine op zaterdagmorgen/middag/avond. 4 uur per keer
Schoonmakers   Schoonmaken op maandagmorgen. Hoe vaak bepaal je zelf, wij streven naar 1 keer per 6 weken. 2,5 uur per keer
Medewerkers OPA Oud Papier Actie  Meehelpen ophalen oud papier op zaterdagmorgen. Een paar keer per jaar
Contactpersoon pers/PR en schrijven artikelen Communicatie Commissie Bekijk vacaturetekst hier 1,5 uur per week