Lijkt korfballen jou ook zo'n leuke sport?

Kom dan bij ons kijken en meetrainen. Ga gerust een keer mee met een vriendje of vriendinnetje of neem contact op met Marry Schuurkamp (Technische Commissie). E-mailadres: .

Iedereen die erover denkt lid te worden van Dindoa mag eerst drie trainingen gratis meedoen om de sfeer te proeven. Bevalt het dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld en is het lidmaatschap van Dindoa een feit.
De eerste drie maanden is dat lidmaatschap voor de Kangoeroes, die nog geen competitie spelen, zelfs gratis! De kangoeroeleeftijd loopt van 3 tot en met 6 jaar.

Heb je besloten dat je lid wilt worden, dan helpt Marijke Jonker van Lenthe () je verder op weg.
In elk geval moet je het aanmeldingsformulier invullen. Dat kun je hier downloaden. Het lidmaatschapsjaar van CSV Dindoa loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Lees voordat je je aanmeldt eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van CSV Dindoa.

Bekijk ook deze video via YouTube om alvast kennis te maken met onze vereniging!

Lidmaatschap opzeggen?

Wij hopen natuurlijk, dat je heel lang lid blijft van Dindoa. Maar mocht je onverhoopt toch je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet je dat vóór 1 mei van het lopende contributiejaar doen bij de ledenadministratie. Dat kan per e-mail naar Schriftelijk kan ook naar: Marijke Jonker van Lenthe, Oude Telgterweg 190, 3853 PH Ermelo.

Contributie 2019

Categorie Leeftijd Kwartaal
euro
Kangoeroes 3 - 6 jaar 10,50
Pupillen competitiespelers 6 t/m 7 jaar 43,75
geen competitiespelers 6 t/m 7 jaar 29,25
Aspiranten competitiespelers 8 t/m 12 jaar 47,25
geen competitiespelers 8 t/m 12 jaar 30,60
Junioren competitiespelers 13 t/m17 jaar 51,50
geen competitiespelers 13 t/m 17 jaar 32,20
Senioren competitiespelers 18 jaar en ouder 64,75
geen competitiespelers 18 jaar en ouder 37,25
Midweek competitiespelers geen leeftijdsbeperking 52,50
Recreanten geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 37,25
G-korfbal geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 45,25
Sport Overdag geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 37,25
Niet spelend geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 20,30

Toelichting contributie

De contributieadministratie- en incasso van Dindoa wordt verzorgd door de penningmeester. E-mailadres: . De contributie wordt uitsluitend door middel van automatische incasso geïnd. De schalen voor de jaarcontributies zijn als volgens onderstaande tabel. Peildatum voor de contributie (indeling naar leeftijd en categorie) is 1 januari. Contributiebedragen kunnen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindex. De contributiebedragen zijn all-in. Voor reiskosten (behoudens incidenteel voor een toernooi), wedstrijdshirts e.d. behoeft niet apart te worden betaald.

Beëindiging van het lidmaatschap en de daarmee samenhangende contributieverplichtingen zijn geregeld in de artikelen 10 en 11 van de Statuten en artikel 3 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement. Spelende leden die door blessures of om andere redenen gedurende langere tijd niet kunnen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden, kunnen vragen om tijdelijk te worden aangemerkt als niet-spelend lid.

Meerinzicht verstrekt onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de contributie aan inwoners van Ermelo middels de maatschappelijke bijdrageregeling en/of het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Kijk voor meer informatie op: https://sociaal.meerinzicht.nl/