Lijkt korfballen jou ook zo'n leuke sport?
Kom dan bij ons kijken en meetrainen. Ga gerust een keer mee met een vriendje of vriendinnetje of neem contact op met Marry Schuurkamp (Technische Commissie). Telefoon: 0341-556096. E-mailadres: .

Iedereen die erover denkt lid te worden van Dindoa mag eerst drie trainingen gratis meedoen om de sfeer te proeven. Bevalt het dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld en is het lidmaatschap van Dindoa een feit.
De eerste drie maanden is dat lidmaatschap voor de Kangoeroes, die nog geen competitie spelen, zelfs gratis! De kangoeroeleeftijd loopt van 3 tot en met 6 jaar.

Heb je besloten dat je lid wilt worden, dan helpt Marijke Jonker van Lenthe () je verder op weg.
In elk geval moet je het aanmeldingsformulier invullen. Dat kun je hier downloaden. Op die pagina kun je ook de informatiegids over Dindoa downloaden, waarin alles is te vinden wat je over Dindoa moet weten. Het lidmaatschapsjaar van CSV Dindoa loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Lees voordat je je aanmeldt eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van CSV Dindoa.

Lidmaatschap opzeggen?
Wij hopen natuurlijk, dat je heel lang lid blijft van Dindoa. Maar mocht je onverhoopt toch je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet je dat vóór 1 mei van het lopende contributiejaar doen bij de ledenadministratie. 
Dat kan per e-mail naar .
Schriftelijk kan ook naar: Marijke Jonker van Lenthe, Oude Telgterweg 190, 3853 PH Ermelo.