nieuws 1789

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 24 oktober 2020

De (aangepaste) trainingstijden voor de zaal zijn bekend. Er wordt ook dit jaar zowel in de Dindoa-hal als bij Groevenbeek getraind. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM is er een (tijdelijk) trainingsschema samengesteld. Bij eventuele bijstelling van de maatregelen kunnen er opnieuw aanpassingen plaatsvinden. 

In het schema zijn de aanpassingen voor de teams gearceerd weergegeven als zijnde ‘doorgehaald’. Op dit moment is dus het tijdelijke actuele schema (met de doorhalingen) zichtbaar en tevens de situatie zonder de beperkingen.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 22 oktober 2020

Dindoa heeft op basis van de richtlijnen van KNKV en NOC NSF, die op hun beurt weer een uitwerking zijn van de maatregelen van het kabinet, een plan gemaakt voor de activiteiten die we willen laten doorgaan. Dat blijft altijd een lastige afweging tussen het risico op besmettingen en stilleggen van activiteiten waar mensen fit van blijven en plezier aan beleven. De TC heeft hier goed over nagedacht en in overleg met betrokkenen en het bestuur het volgende plan bedacht:

Senioren

Het KNKV geeft aan dat in onze hal 4 groepen van 4 personen  mogen korfballen waarbij de afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd. We denken dat dat in de praktijk lastig werkbaar is om met 16 sporters in de hal voldoende afstand te houden.  Daarom hanteert Dindoa een maximum van 3 groepen, dus 12 sporters, zodat er voldoende ruimte is om veilig te bewegen! Elk seniorenteam krijgt de gelegenheid om eens per week te trainen. 

Voor de seniorenteams is er besloten vooralsnog op zaterdag niets te organiseren. Voor deze doelgroep zijn de mogelijkheden zeer beperkt op dit moment.

A-Jeugd t/m Flinkies

Deze categorie mag gewoon sporten zoals ze gewend zijn, dus ook partijvormen. Elk jeugdteam traint net als anders 2 x per week.

Voor de jeugd willen we de zaterdagen ook een sportieve invulling geven. We starten elke week met de Kangoeroes en de Flinkies. Daarnaast zijn we bezig om voor de jeugd (A t/m F) onderlinge wedstrijden te organiseren. Dat kan in de vorm van een mixtoernooi of schutterstoernooi zijn binnen dezelfde jeugdcategorie, maar ook onderlinge wedstrijden in teamverband. Deze activiteiten zullen ongeveer eens in de twee weken zijn per leeftijdscategorie. We zijn nu druk bezig om een schema te maken tot eind december. Hierover volgt nadere informatie

Algemeen

In het algemeen geldt dat we willen dat de activiteiten echt beperkt blijven tot sporten. Ouders en publiek zijn niet welkom in de hal. De kleedkamers, kantine en vergaderruimtes blijven dicht. Zorg dat je binnen een kwartier na het einde van training de accommodatie verlaat en zorg dat je ook buiten de trainingen 1,5 meter afstand houdt. Het meest actuele coronaprotocol is te vinden op de website in de witte balk onder de foto’s. Het trainingsschema voor de komende weken wordt binnenkort gepubliceerd op de site. Ook als we bijsturen op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dat op de website vermelden.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 14 oktober 2020

Vandaag heeft het KNKV in overleg met NOC-NSF een advies opgesteld hoe korfbalclubs met coronamaatregelen kunnen omgaan. Deze informatie is grotendeels te vinden op https://www.knkv.nl/faqcorona/, maar is in een brief nog iets gedetailleerder uitgewerkt. Binnen Dindoa hebben we besloten dat we in de herfstvakantie alle activiteiten stil leggen. Juist omdat de scholen ook dicht zijn, willen we (zeker voor jeugd van 12-18) de contactmomenten in die week zoveel mogelijk beperken. We starten dus met alle activiteiten in de zaal in de week na de herfstvakantie op basis van het KNKV-advies. Voor de jeugd mag er veel, zolang dit binnen de club gebeurt. Voor de seniorenteams zijn de mogelijkheden zeer beperkt en moeten we als club nog bepalen in hoeverre we daar gebruik van maken.

We houden jullie via diverse kanalen op de hoogte over de voortgang.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 13 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie vanavond liggen alle senioren activiteiten stil. Diverse seniorenteams hebben vandaag (dinsdag 13 oktober) de training al afgelast. Morgenavond zullen de trainingen voor senioren en de wedstrijd van ons midweekteam niet doorgaan, waarmee we gehoor geven aan de oproep om niet de grenzen van de maatregelen op te zoeken. De grote lijnen zijn wel duidelijk, maar er zijn nog wat zaken die verhelderd moeten worden. 

Woensdag staat een overleg gepland over de nieuwe maatregelen, waarna NOC*NSF en de sportbonden - dus ook het KNKV - hun achterban kunnen voorzien van sportspecifieke informatie.

Als bestuur vinden we het uiteraard jammer, vooral ook dat voor seniorenleden voorlopig alle sportactiviteiten zijn stil gelegd. We gaan ons in de loop van de week beraden hoe we met Dindoa de komende vier weken gaan doorkomen. Daar waar mogelijk zullen we proberen onze banden met de club en met elkaar vast te houden. 

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 11 oktober 2020

Voor diverse teams is de eerste helft van de veldcompetitie afgerond. Een bijzondere competitie, een deel met en een deel zonder publiek maar dit weerhield een aantal teams er niet van om bovenin de poule te eindigen. Er zijn dus kampioenen! En hoe vier je dat in deze bijzondere tijd… nou op soms bijzondere wijze. Vooral bij de jongste jeugd werd er op een ludieke, creatieve manier uitgepakt. Het ‘pakket’ kampioens-snuisterijen werd in de kofferbak van de auto gepropt inclusief drinken en chips. De muziekbox met toepasselijke kampioensmuziek maakte het beperkte feestje op de parkeerplaats compleet.  

We feliciteren onze kampioenen, de spelers en trainers van de: E2, E3, E4, B3, Sen.7 en Sen.8

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 11 oktober 2020

De week starten met een uur sporten voor vrouwen? Kom dan gezellig naar Dindoa voor Sport Overdag.

Iedere maandagochtend van 9.00-10.00 uur gaan we gezellig sporten. 's Winters in de sporthal, 's zomers lekker buiten op het veld. Daar doen we allerlei verschillende sportactiviteiten van korfbal, slagbal, handbal, badminton, spierversterkende oefeningen tot een circuitje. Veel variatie voor iedereen en iedereen kan op haar eigen tempo en niveau meedoen.

De leeftijd van deze groep is van 50 tot 65 jaar. De groep is een vaste groep die na het sporten een heerlijk bakje koffie/thee nuttigt en waar de sociale aspecten niet vergeten worden. Elk seizoen sluiten ze af met een gezellige fietstocht, waar gezamenlijk wordt genoten van een hapje en een drankje. 

Wil jij ook de gezellig de week beginnen met een uurtje sporten bij Dindoa Dames Sportoverdag? Je kunt twee keer gratis meesporten! Meld je even aan bij Paula Benders via een mail naar  of bellen naar 06-18603940.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 8 oktober 2020

Dinsdagavond 6 oktober was er een bijzondere ledenvergadering in de sporthal aangezien we vanwege de huidige regelgeving niet in de kantine konden vergaderen. Tevens voor het eerst ook online aanwezige leden aangezien er maar maximaal 30 mensen in de zaal aanwezig mochten zijn. Via Skype sloten nog eens 10 mensen aan. 

Alle jaarverslagen en werkplannen van de commissies werden doorgenomen. Er was ruimte voor een korte pitch betreffende de werkplannen per commissie. Ook werden de financiën en de begroting besproken.

Rieki Steenkamp was aftredend bestuurslid maar was herkiesbaar. Ze werd met applaus weer voor 3 jaar gekozen voor het bestuur!

Gert de With, inmiddels al zes jaar onze voorzitter, was aftredend en niet herkiesbaar. Leonard Osté werd voorgesteld als kandidaat-voorzitter. Met applaus werd Leonard aangenomen als voorzitter. In de vergadering werd Gert bedankt voor al zijn werk en inzet. Wij zullen Gert in het bestuur missen maar op Dindoa zullen wij hem zeker nog treffen! Bij deze wensen wij Leonard veel wijsheid en plezier toe met deze nieuwe, belangrijke taak!

Karin ten Hove en Henk ter Haar ontvingen een mooi speldje vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Bij Karin bleek het lidmaatschap inmiddels zelfs 40 jaar te zijn!

Ook werd de activiteitenbeker uitgereikt met mooie woorden van Gert de With voor Anne van Marle. Vorig jaar hadden we een oproep gedaan om vrijwilligers te nomineren. Dit jaar was direct duidelijk wie de beker zou moeten krijgen. Anne verricht vele taken maar is vooral altijd druk met de oud papier actie (OPA). Zelfs als er geen bemensing is, staat zij daar zelf! Gefeliciteerd Anne, je hebt hem verdiend! 

Na de uitreikingen, voor de rondvraag, werd de vergadering verzocht naar buiten te gaan. Daar werd als verrassing de Henk ter Haar Tribune onthult. Henk heeft het hout voor deze bank gesponsord en de Blue Sharks hebben deze tribune gebouwd. Mede vanwege het vele werk wat Henk verricht voor de club, een zeer verdiende Henk ter Haar Tribune waar we nog lang van mogen genieten!

Daarna werd de vergadering hervat met de rondvraag en beëindigd onder het genot van een drankje.

De opkomst is gezien onze grote vereniging erg laag. Nu hadden we dit jaar natuurlijk weinig beschikbare plaatsen in de zaal maar online was er veel ruimte.

Wij hopen van harte dat we volgend jaar onder andere omstandigheden kunnen vergaderen met veel betrokken leden!

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 4 oktober 2020

Als Dindoa zijn wij trots op onze gezonde sportkantine! Een lekker belegd broodje ? in plaats van patatje ?, een fles water ? met een smaakje in plaats van frisdrank ?.

Vind jij dat de kantine van Dindoa ook de Sportkantine van het Jaar moet worden? Breng dan je stem uit via https://www.horecaprijzen.nl/?elected@vote=452274.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 30 september 2020

Wegens aanscherping van de coronamaatregelen door de overheid zijn per direct een aantal wijzigingen van toepassing op het coronabeleid van Dindoa.

We raden iedereen aan het hele protocol nogmaals door te nemen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • De kantine blijft de komende 3 weken gesloten.
  • Onze accommodatie blijft gesloten voor toeschouwers.
  • Vertrekkende teams verzamelen buiten de hekken. Denk hier aan de 1,5m maatregel.
  • Teams zijn maximaal 15 minuten voor de training en maximaal 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig op de accommodatie.
  • Uiterlijk 15 minuten na de sportactiviteit verlaten spelers en trainers de accommodatie.

Lees het hele coronaprotocol van Dindoa via onderstaande download.

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door 20 september 2020

Voor de Communicatie Commissie zijn wij op zoek naar iemand die als contactpersoon voor de pers/PR wil fungeren en artikelen kan schrijven. Je bent eerste contactpersoon als de pers contact met ons opneemt en zorgt ervoor dat Dindoa veel in de Ermelose kranten en nieuws te zien is. Een belangrijke taak is de verslaglegging van nieuwswaardige gebeurtenissen op Dindoa. Deze artikelen, bijv. interviews, worden gebruikt in de Dindoa nieuwsbrief en online kanalen, maar worden ook gedeeld met de Ermelose media. 

Ben jij degene die ad hoc artikelen kan schrijven en de externe communicatie voor Dindoa kan coördineren? Neem dan even contact op met Robin de Veer via . Het hebben van goede contacten op Dindoa is een pré, want dit vergemakkelijkt het schrijven van de artikelen.

De Commissie Communicatie verzorgt en ondersteunt de interne en externe communicatie van CSV Dindoa. De belangrijkste taken zijn het onderhouden van de website en social media, alsmede het uitgeven van nieuwsbrieven. Verder coördineren we de externe communicatie.

Pagina 1 van 128