Stichting Sporthal DINDOA, wat is dat eigenlijk?

Stichting Sporthal DINDOA, wat is dat eigenlijk?

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  DV 24 maart 2021

Stichting Sporthal DINDOA, wat is dat eigenlijk?

Beste leden van DINDOA,

Sinds 1979 is het sportcomplex De Zanderij aan de Watervalweg in Ermelo onze thuisbasis. De sporthal uit 1996, de velden, de kleedkamers en de kantine werden tot corona opdook intensief gebruikt.

Door CSV DINDOA is er voor gekozen de accommodatie van het sportcomplex te laten beheren door de Stichting Sporthal Dindoa. Beheren betekent in grote lijnen: zorgen voor groot- en klein onderhoud, reparaties en veiligheid. Leden van onze club merken hier doorgaans vrijwel niets van. Ze komen om fijn met elkaar te spelen en het gezellig met elkaar te hebben.

In het afgelopen jaar is een geheel nieuw bestuur aangetreden:

Ida de Graaf-de Jong      Voorzitter          

Dirk Vethaak                  Secretaris/Verhuur (eerste aanspreekpunt)         

Hendrik Jan Boehlé         Penningmeester                

Rob Veltman                  Bestuurslid Beheer

Alle gegevens vind je bij https://www.dindoa.nl/site/accommodatie/stichting-sporthal-dindoa  

Wat doet het bestuur eigenlijk?

‘Vergaderen!’ zul je roepen. Zeker, maar waarover dan wel?

Je raadt het natuurlijk al: over groot- en klein onderhoud, reparaties en veiligheid! Waar moet je dan aan denken? Ik som even een aantal onderwerpen op: jaarrekeningen, beleidsplannen, subsidies, meerjarig onderhoud, reparatie en herstel, belastingen, contacten extern, milieu, afval, bedrijfshulpverlening, kosten gas, water en licht, veiligheid binnen en buiten, electra, inbraak- en brandbeveiliging, schilderwerk, schoonmaak, onderhoud gebouwen, velden en sportvloer, materialen, ventilatie, verzekeringen, verhuur.

Aan al deze onderwerpen hangt een papierwinkel, overal zitten eisen aan vast waar je rekening mee moet houden en of aan moet voldoen. En bij dit alles moeten we steeds redeneren vanuit jullie, de leden: wat hebben jullie nodig om leuk en veilig te kunnen korfballen?

Goed vergaderen betekent: goed voorbereiden. En dat betekent dus: werk! Ik schrijf dit op, omdat sommigen wel eens denken dat bestuurders alleen maar praten. Ik geef een simpel voorbeeld uit het afgelopen jaar: we hebben een nieuwe leverancier voor electra en gas gecontracteerd. Vooraf moet je dan dus de eigen gegevens goed op rij hebben gezet, verschillende leveranciers hebben vergeleken en benaderd, alle aanbiedingen goed doornemen, ja ook de kleine lettertjes, want daar zit vaak heel veel venijn, de duurzaamheid toetsen, een inschatting maken van het verbruik in de komende jaren enz. enz.

Zijn jullie er nog? En in de vergadering nemen we dan een besluit. En zo zijn er tientallen, vaak veel ingewikkelder, zaken.

Je begrijpt vast wel dat we niet buiten de leden van CSV DINDOA kunnen. Jullie bestuur geeft ons input over bijvoorbeeld jullie wensen en zorgt waar mogelijk voor ‘handjes’, waardoor we niet alles hoeven laten te doen. Gert de With is inmiddels de aanvoerder van het Klusteam. Hij deed en doet veel met een grote drive. Ik noem hier ook enkele mensen die de afgelopen tientallen jaren heel voor de vereniging hebben gedaan: Gem Sikkema en Tino van Diest. Dank jullie wel, jullie inzet is en was een voorbeeld voor velen.

Wat speelt er nu in het bijzonder?

Ik noem drie zaken die spelen en waar ik in een latere nieuwsbrief nog op terug ga- of moet komen:

  • Het Meer Jaren Onderhoud Plan.

Elk jaar wordt dit plan aangepast. Of we het kunnen realiseren hangt af van de inkomsten vanuit de CSV DINDOA en de overige verhuur en de subsidie die we van de gemeente Ermelo ontvangen. Corona had tot gevolg dat onze inkomsten de afgelopen periode zijn teruggelopen. De subsidie van de gemeente is voor dit jaar nog niet vastgesteld.

  • Duurzaamheid en kostenbesparing.

Door SportStroom is er een rapport uitgebracht over de mogelijkheden tot het verduurzamen van ons complex. De mogelijke investeringen lopen uiteen van een nieuwe koelkast tot het isoleren van de hal. Dit wordt met de CSV DINDOA besproken.

  • Onderhoud sporthal en sportvloer.

Onze sporthal is 25 jaren oud. Isolatie en ventilatie zijn bijvoorbeeld actuele dossiers. Met de uitkomsten hangt bijvoorbeeld ook de keuze voor de sportvloer samen. Met de CSV DINDOA spreken we over wat wel en niet mogelijk is, technisch, organisatorisch, maar ook financieel.

Tot slot

Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen bijpraten in deze nieuwsbrief en dat ik jullie een inkijkje heb kunnen geven in waar het bestuur van de Stichting Sporthal DINDOA mee bezig is. Tot een volgende keer!

 

Dirk Vethaak, secretaris Stichting Sporthal DINDOA