Ledenvergadering gaat door op 6 oktober, maar alleen digitaal aansluiten nog mogelijk

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  29 september 2020

Ondanks de Corona-maatregelen die op 28 september 2020 zijn aangekondigd, stelt het bestuur voor om de Algemene Ledenvergadering te laten doorgaan op dinsdag 6 oktober 2020 vanaf 19.30 uur.

Dat heeft wel een complicatie, omdat het maximum aantal leden dat (in de sporthal) aanwezig mag zijn beperkt is tot 30. Met het huidige aantal aanmeldingen en het aantal leden dat uit functie aanwezig moet zijn (bestuur, commissievertegenwoordigers, kascommissie) komen we momenteel aan 30 mensen. Iedereen die zich heeft aangemeld is dus welkom. Dat betekent ook, dat er geen ruimte meer is voor leden die zich nog niet hebben aangemeld. Leden die wel aanwezig willen zijn, krijgen de mogelijkheid om de vergadering digitaal (via Skype) te volgen, zodat ze in elk geval de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en te stemmen.

Als je je nog niet hebt aangemeld maar wel digitaal wil aanhaken, stuur dan een e-mail naar . Dan zorgen we dat je tijdig een Microsoft Teams link krijgt toegestuurd waarmee de vergadering kan worden gevolgd. Daarnaast krijgen alle leden die zich hebben aangemeld, of zich aanmelden voor de digitale vergadering, de stukken voor de vergadering toegestuurd.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal o.a. Leonard Osté worden voorgesteld als kandidaat voorzitter.

Let op! Eerder zou de vergadering maandag 5 oktober plaatsvinden, maar omdat de zaal dan bezet is, is de avond verschoven naar dinsdag 6 oktober.