Dindoa investeert in trainers!

Dindoa investeert in trainers!

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  marry 16 juni 2017

Dit seizoen hebben maar liefst 7 Dindoa-trainers, onder leiding van het KNKV, de KT3 cursus gevolgd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het opleiden van trainers en de ontwikkeling en het beter maken van onze (jeugd)spelers.

 

De Korfbaltrainer 3 cursus is een pittige cursus. Naast het maken van trainingsplanningen voor de langere termijn en de inhoud van de trainingen komt ook de coaching aan de orde. De afgelopen negen maanden werden diverse bijeenkomsten gevolgd, specifieke opdrachten uitgewerkt en zijn, samen met de knkv docent,  stagebezoeken afgelegd. Bij de diverse praktijkoefeningen fungeerde dikwijls een jeugdteam als oefengroep. Voor de nodige begeleiding werd elke cursist gekoppeld  aan een praktijkbegeleider. Een forse investering en inzet van diverse personen.

Naast een portfolio is ook het praktijkexamen van belang voor het al dan niet behalen van het diploma.

  

Dindoa is blij met het grote aantal gekwalificeerde trainers. Uiteindelijk begint een goede (jeugd)opleiding bij goede trainers!

 

De trotse geslaagde deelnemers:

Vlnr: Lyndsey Verheul, Ronald Ligt (KNKV), Anniek Odding, Sten Boehlé, Sam van der Beek, Kees van Buren (KNKV), Mark Bronkhorst en Kasper Velgersdijk.

Roel van der Weide ontbreekt op de foto; hij heeft vorige week al met goed resultaat het examen afgelegd.