Trainers: Geef je op voor de basiscursus Korfbal Trainer 2 (KT2)

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  Marry 18 mei 2018

Ben jij trainer en wil je meer weten/kunnen en vaardigheden aanleren? Volg dan in het najaar de basiscursus voor KorfbalTrainer! 

Deze cursus vindt plaats bij Dindoa. Het doel van deze KT2 is trainers verder te ontwikkelen in de didactische en pedagogische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn de basis voor het goed trainbaar maken van de korfbalbedoelingen.

Geef je op via je contactpersoon of mail naar

Verdere informatie:

Opleidingsduur
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tussen iedere bijeenkomst zit minimaal zes weken. In de tussenliggende periode gaat de cursist binnen de eigen korfbalpraktijk aan de slag. Dit doet men onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

Toelatingseisen

- Minimale leeftijd 15 jaar bij afronding opleiding; - De cursist dient zelfstandig of als assistent een ploeg te trainen (breedte-, of wedstrijdkorfbal);

Inhoud
Tijdens de KT2 opleiding  wordt aandacht besteed aan het lesgeven, de didactiek en de kernkwaliteiten van de trainer.  De cursist wordt voorbereid op het behalen van twee proeven van bekwaamheid:

  1. Het geven van een (deel van een) training, met de nadruk op de didactische vaardigheden;
  2. Het begeleiden bij wedstrijden.

Deze Proeven van Bekwaamheid bestaan uit de beoordeling door de docent van alle opdrachten. Wanneer al deze opdrachten als voldoende worden beoordeeld, reikt het KNKV de cursist het certificaat Korfbaltrainer 2 uit. Dit certificaat geeft recht de opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) te volgen.