Bestuurslid Thijs Groen bedankt aftredend voorzitter Gert de With met een presentje Bestuurslid Thijs Groen bedankt aftredend voorzitter Gert de With met een presentje

Gert draagt voorzitterschap over aan Leonard tijdens ledenvergadering

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  8 oktober 2020

Dinsdagavond 6 oktober was er een bijzondere ledenvergadering in de sporthal aangezien we vanwege de huidige regelgeving niet in de kantine konden vergaderen. Tevens voor het eerst ook online aanwezige leden aangezien er maar maximaal 30 mensen in de zaal aanwezig mochten zijn. Via Skype sloten nog eens 10 mensen aan. 

Alle jaarverslagen en werkplannen van de commissies werden doorgenomen. Er was ruimte voor een korte pitch betreffende de werkplannen per commissie. Ook werden de financiën en de begroting besproken.

Rieki Steenkamp was aftredend bestuurslid maar was herkiesbaar. Ze werd met applaus weer voor 3 jaar gekozen voor het bestuur!

Gert de With, inmiddels al zes jaar onze voorzitter, was aftredend en niet herkiesbaar. Leonard Osté werd voorgesteld als kandidaat-voorzitter. Met applaus werd Leonard aangenomen als voorzitter. In de vergadering werd Gert bedankt voor al zijn werk en inzet. Wij zullen Gert in het bestuur missen maar op Dindoa zullen wij hem zeker nog treffen! Bij deze wensen wij Leonard veel wijsheid en plezier toe met deze nieuwe, belangrijke taak!

Karin ten Hove en Henk ter Haar ontvingen een mooi speldje vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Bij Karin bleek het lidmaatschap inmiddels zelfs 40 jaar te zijn!

Ook werd de activiteitenbeker uitgereikt met mooie woorden van Gert de With voor Anne van Marle. Vorig jaar hadden we een oproep gedaan om vrijwilligers te nomineren. Dit jaar was direct duidelijk wie de beker zou moeten krijgen. Anne verricht vele taken maar is vooral altijd druk met de oud papier actie (OPA). Zelfs als er geen bemensing is, staat zij daar zelf! Gefeliciteerd Anne, je hebt hem verdiend! 

Na de uitreikingen, voor de rondvraag, werd de vergadering verzocht naar buiten te gaan. Daar werd als verrassing de Henk ter Haar Tribune onthult. Henk heeft het hout voor deze bank gesponsord en de Blue Sharks hebben deze tribune gebouwd. Mede vanwege het vele werk wat Henk verricht voor de club, een zeer verdiende Henk ter Haar Tribune waar we nog lang van mogen genieten!

Daarna werd de vergadering hervat met de rondvraag en beëindigd onder het genot van een drankje.

De opkomst is gezien onze grote vereniging erg laag. Nu hadden we dit jaar natuurlijk weinig beschikbare plaatsen in de zaal maar online was er veel ruimte.

Wij hopen van harte dat we volgend jaar onder andere omstandigheden kunnen vergaderen met veel betrokken leden!