Geen veldcompetitie!

Geen veldcompetitie!

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  marry 22 april 2021

Vanmiddag is er bericht gekomen vanuit het KNKV: In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen vervolg van de veldcompetitie kunnen plaatsvinden.
Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan.

In de afgelopen periode heeft de overheid haar openingsplan met de nodige scenario’s voor heropening van de samenleving gepresenteerd.
Afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de versoepelingen uit stap 1 van dit plan per 28 april actief worden. Voor de sport betreft dat geen versoepelingen.

In het openingsplan staat vermeld dat in fase 2 enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden plaats zullen vinden. Welke versoepelingen dit zullen worden is op dit moment onbekend.
Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn.
Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap 5, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni en die effectief wordt op 7 juli.

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform onze eigen KNKV routekaart de bestaande competitie uit te spelen.
Het bondsbestuur heeft dus moeten besluiten dat er geen tweede helft van de geplande veldcompetitie plaats zal vinden.

Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.


Het niet spelen of volledig uit kunnen spelen van de veldcompetitie wordt beschouwd als ‘niet gespeeld’. In het daaropvolgende seizoen zullen alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als dit seizoen.