Lijkt korfballen jou ook zo'n leuke sport?

Kom dan bij ons kijken en meetrainen. Ga gerust een keer mee met een vriendje of vriendinnetje of neem contact op met Marry Schuurkamp (Technische Commissie). E-mailadres: .

Iedereen die erover denkt lid te worden van Dindoa mag eerst drie trainingen gratis meedoen om de sfeer te proeven. Bevalt het dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld en is het lidmaatschap van Dindoa een feit.
De eerste drie maanden is dat lidmaatschap voor de Kangoeroes, die nog geen competitie spelen, zelfs gratis! De kangoeroeleeftijd loopt van 3 tot en met 6 jaar.

Aanmelden als lid

Heb je besloten dat je lid wilt worden, klik dan HIER voor het invullen van het aanmeldingsformulier. 
Mocht je vragen hebben over het invullen van het formulier, Marijke Jonker van Lenthe () helpt je graag op weg.
Het lidmaatschapsjaar van CSV Dindoa loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Lees voordat je je aanmeldt eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van CSV Dindoa.

Bekijk ook deze video via YouTube om alvast kennis te maken met onze vereniging!

Lidmaatschap opzeggen?

Wij hopen natuurlijk, dat je heel lang lid blijft van Dindoa. Maar mocht je onverhoopt toch je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet je dat vóór 1 mei van het lopende contributiejaar doen bij de ledenadministratie. Dat kan per e-mail naar Schriftelijk kan ook naar: Marijke Jonker van Lenthe, Oude Telgterweg 190, 3853 PH Ermelo.

Contributie

Categorie Leeftijd Kwartaal
euro
Kangoeroes 3 - 6 jaar 11,05
Pupillen competitiespelers 6 t/m 7 jaar 46,05
geen competitiespelers 6 t/m 7 jaar 30,80
Aspiranten competitiespelers 8 t/m 12 jaar 49,75
geen competitiespelers 8 t/m 12 jaar 32,20
Junioren competitiespelers 13 t/m17 jaar 54,20
geen competitiespelers 13 t/m 17 jaar 33,90
Senioren competitiespelers 18 jaar en ouder 68,20
geen competitiespelers 18 jaar en ouder 39,20
Midweek competitiespelers geen leeftijdsbeperking 55,30
Recreanten geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 39,20
G-korfbal geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 47,65
Sport Overdag geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 39,20
Niet spelend geen competitiespelers geen leeftijdsbeperking 21,35

Toelichting contributie

De contributieadministratie- en incasso van Dindoa wordt verzorgd door de penningmeester. E-mailadres: . De contributie wordt uitsluitend door middel van automatische incasso geïnd. De schalen voor de jaarcontributies zijn als volgens bovenstaande tabel. Peildatum voor de contributie (indeling naar leeftijd en categorie) is 31 december 2022 voor het huidige korfbalseizoen 2022-2023. Contributiebedragen kunnen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindex. De contributiebedragen zijn all-in. Voor reiskosten (behoudens incidenteel voor een toernooi), wedstrijdshirts e.d. behoeft niet apart te worden betaald.

Beëindiging van het lidmaatschap en de daarmee samenhangende contributieverplichtingen zijn geregeld in de artikelen 10 en 11 van de Statuten en artikel 3 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement. Spelende leden die door blessures of om andere redenen gedurende langere tijd niet kunnen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden, kunnen vragen om tijdelijk te worden aangemerkt als niet-spelend lid.

Meerinzicht verstrekt onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de contributie aan inwoners van Ermelo middels de maatschappelijke bijdrageregeling en/of het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Kijk voor meer informatie op: https://sociaal.meerinzicht.nl