Korfballen bij Dindoa

Dindoa neemt met ruim 30 teams deel aan de door het KNKV en het District Oost georganiseerde competities. Dindoa speelt geen wedstrijden op zondag. Dindoa speelt vrijwel alle thuiswedstrijden, zowel zaal- als veldwedstrijden, op het sportpark De Zanderij aan de Watervalweg.

Wedstrijdsport
Wil je er fanatiek tegenaan en heb je tijd om intensief te trainen, dan ben je geschikt voor de wedstrijdsport. Een selectieprocedure zal uitmaken in welk team je wordt geplaatst. Er wordt van je verwacht, dat je tweemaal in de week komt trainen.

Breedtesport
Vind je sporten leuk, maar je hoeft niet zo nodig mee te korfballen op het hoogste niveau, dan is de breedtesport wat voor jou. Je traint dan eenmaal in de week en op zaterdag speel je een wedstrijd.

Midweek
Naast de zaterdagcompetitie neemt Dindoa ook deel aan de midweekcompetitie. De wedstrijden in deze competitie worden gespeeld op woensdagavond. Hieraan nemen voornamelijk spelers deel die op zaterdag daar niet toe in de gelegenheid zijn.

Recreanten
Voor de korfballers die zich niet aan een strak competitieschema willen binden of de competitiesport door hun leeftijd zijn ontgroeid, biedt Dindoa de mogelijkheid om éénmaal per week onder deskundige leiding een uur te korfballen in meer recreatieve vorm. Daarnaast kan, als de groep dat wil, worden deelgenomen aan recreantentoernooien met andere verenigingen.

Kangoeroe Klup
Binnen onze vereniging kennen we voor kinderen van 4 en 5 jaar het kangoeroekorfbal. De zogenoemde Kangoeroe Klup is speciaal voor de jongsten door het KNKV in het leven geroepen. De kinderen worden door speciaal hiervoor opgeleide trainers op een speelse manier wegwijs gemaakt in de korfbalsport.

Sport Overdag
Ook bestaat bij Dindoa de mogelijkheid om op maandagmorgen een uur te sporten. Deze Sport-Overdag, is uitgegroeid tot een groep van circa 20 vrouwen die onder deskundige begeleiding allerhande sport- en spelvormen beoefent. Deze activiteit vindt plaats op maandagmorgen van 09.00-10.00 uur op het sportveld en 's winters in de eigen sporthal.

G-Korfbal
Dindoa heeft een afdeling G-Korfbal. Er wordt elke maandagavond getraind en in overleg wordt deelgenomen aan toernooien in de omgeving. G-korfballers kunnen deelnemen aan de G-korfbal competitie. Daarnaast worden gedurende het jaar regionale toernooien georganiseerd. Eens in de twee jaar (in de oneven jaren) vindt het Nederlands Kampioenschap G-korfbal plaats.

Competitie

Driemaal per jaar, bij aanvang van de eerste helft van de veldcompetitie, bij aanvang van de zaalcompetitie en bij aanvang van de tweede helft van de veldcompetitie wordt een competitieprogramma uitgegeven. Deze programma’s, waarin onder meer het rooster is opgenomen van de chauffeurs die de (jeugd)teams naar de uitwedstrijden vervoeren, de vertrektijden en de aanvangstijden van de wedstrijden, worden gepubliceerd op de website van Dindoa.

Bij thuiswedstrijden op “De Zanderij” wordt van de leden verwacht dat ze ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn om op wedstrijden voor te bereiden en, voor de jongste jeugd indien nodig, mee te helpen het veld uit te leggen (en dat uiteraard na afloop ook weer samen op te ruimen).

Van alle competitiespelers wordt verwacht dat ze deelnemen aan de wedstrijden. Is deelname aan een wedstrijd echt niet mogelijk (ziekte o.i.d.) dan moet de wedstrijdsecretaris hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd, worden ingelicht zodat tijdig voor vervanging kan worden gezorgd.

De competitie spelende leden van Dindoa zijn onderverdeeld in de categorieën:

Categorie Gemiddelde leeftijd Maximale leeftijd
Senioren 18 jaar en ouder Onbeperkt
A-jeugd 15,1 jaar - 18,0 jaar 19 jaar
B-jeugd 13,1 jaar - 15,0 jaar 16 jaar
C-jeugd 11,1 jaar - 13,0 jaar 14 jaar
D-jeugd 9,1 jaar - 11,0 jaar 12 jaar
E-jeugd 7,1 jaar - 9,0 jaar 10 jaar
F-jeugd 5,1 jaar - 7,0 jaar 8 jaar

Voor het deelnemen aan de competitie wordt gebruik gemaakt van een digitaal wedstrijdformulier (DWF). Van elke speler zal een foto gemaakt worden voor dit formulier en de digitale spelerskaart.

Trainingen

Alle wedstrijdteams trainen tenminste één uur per week. Voor selectieteams geldt dat ze tweemaal per week trainen. De trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen, laat in de middag of in de avonduren, te beginnen met de jongste jeugd en naarmate de avond vordert komen de oudere teams aan bod. In het voor- en najaar wordt getraind op de velden van De Zanderij en in de periode oktober tot en met maart in de sporthal. De aanvangstijden van de trainingen worden tijdig bekend gemaakt op de website van Dindoa.

Voor de spelers die niet kunnen trainen op de voor hun team geplande dag of tijd bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de Commissie Sporttechnische Zaken, met een ander team mee te trainen op een andere dag of tijdstip.

Sportkleding

Het wedstrijdtenue van Dindoa is een blauw shirt, witte broek of rok en witte sokken. De leden dienen zelf te zorgen voor de aanschaf van deze kleding met uitzondering van de wedstrijdshirts. Deze shirts worden ingekocht door Dindoa en gratis verstrekt aan de leden, zij blijven eigendom van de vereniging.

Een aantal teams speelt de wedstrijden in sportkleding, die is voorzien van een reclametekst. Deze kleding wordt gratis aan de spelers ter beschikking gesteld maar blijft eigendom van de vereniging. De door Dindoa verstrekte wedstrijdshirts en de sponsorkleding mogen uitsluitend worden gedragen tijdens wedstrijddagen van Dindoa. Deze kleding wordt bij toerbeurt door één van de teamleden, of de ouders gewassen om onderlinge kleurverschillen te voorkomen.

Tijdens de veldwedstrijden- en trainingen is het van belang om schoenen te dragen die geschikt zijn voor kunstgras. Tijdens zaalwedstrijden- en trainingen zijn zaalschoenen verplicht. Omdat in een aantal sporthallen geen zaalschoenen met zwarte zolen zijn toegestaan, wordt geadviseerd om hiermee rekening te houden bij de aanschaf van zaalschoenen.

In de kleedkamers wordt vaak sportkleding achtergelaten. Deze gevonden voorwerpen worden gemeld op de website. Als na verloop van tijd deze kleding niet door de eigenaar is afgehaald dan wordt dit op een van tijd tot tijd te houden kledingbeurs verkocht. De beurs wordt aangekondigd op de website. De opbrengst van de verkopen wordt bestemd voor een goed doel binnen de vereniging.

Reizen en reiskostenvergoeding

Voor de jeugdwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders om de kinderen per auto naar de plaats van bestemming te brengen. Bij uitwedstrijden naar Putten en Harderwijk gaan de teams, jeugdteams onder begeleiding, meestal per fiets.

Driemaal per jaar wordt een competitieprogramma uitgegeven waarin precies staat aangegeven voor welke reizen van het team waarin uw kind speelt u bent ingepland. Dit programma staat op de Dindoa-website vermeld bij de team informatie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te rijden op een voor u geplande datum, dan wordt verwacht dat u eerst onderling probeert te ruilen met één van de andere ouders van hetzelfde team. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretaris zodat die een oplossing kan zoeken. Ook als u onderling heeft geruild graag even een berichtje naar de wedstrijdsecretaris. Op deze wijze proberen wij te bereiken dat het aantal reizen eerlijk wordt verdeeld over alle ouders en dat u ruim van tevoren weet wanneer u aan de beurt bent.

Dindoa verstrekt voor de per auto gemaakte reizen een kilometervergoeding van € 0,13. Op de Dindoa-website (onder 'Downloads') vindt u een declaratieformulier voor de gemaakte reiskosten. Het reiskostenformulier dient uiterlijk op 30 juni van het lopende korfbalseizoen ingeleverd te zijn. De reiskostendeclaratie die na genoemde datum binnen komt, wordt niet meer in behandeling genomen. Dit formulier kan na afloop van de competitie worden gemaild naar  of worden gestuurd naar Postbus 155, 3850 AD Ermelo.

Verzekeringen

Bij de besluitvorming of wij voor de vereniging en de leden verzekeringen moeten afsluiten, hebben wij ons laten leiden door de overweging dat elk lid zich in de persoonlijke sfeer zover heeft verzekerd als men dat zelf wenselijk of nodig acht. Voor zover men dat niet heeft gedaan, wordt geacht dat men persoonlijk het niet verzekerde risico voor eigen rekening wenst te nemen.

C.S.V. Dindoa is via de collectieve KNKV-pakketpolis nr. 9942 verzekerd voor WA en ongevallen bij AON Verzekeringen te Rotterdam (tel. 010-4488845).

Ongevallenverzekering:
€ 12.500,- bij overlijden
€ 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit
€ 500,- per gebeurtenis voor geneeskundige behandeling

W.A. verzekering:
Verzekerd bedrag € 2.500.000,-- maximaal per gebeurtenis

AVG en privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in een privacy-statement uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. U kunt deze nalezen op de website onder downloads: de AVG Privacyverklaring. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

Financiële acties 

De belangrijkste inkomstenbronnen van Dindoa zijn de contributie, de kantine inkomsten en de opbrengst van de Oud-Papier-Actie (OPA). Dindoa levert mensen aan om de vrachtwagen van de gemeente bij de ophaalactie op zaterdag te bemannen (m/v).

Daarnaast zorgt de Sponsorcommissie dat er jaarlijks een groot bedrag aan reclame-inkomsten via sponsors binnenkomt. Dindoa kent een groot aantal sponsors en is daar erg blij mee.

Een niet te vergeten bron van inkomsten zijn alle acties, die in het verleden en heden zijn en worden gevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Speculaasactie, de Grote Clubactie en de doorlopende Gulf-actie. Voor informatie over de laatste actie: Bert Klösters (telefoon 0341-564237).