Bestuur CSV Dindoa

Leonard Osté Voorzitter   
Annerieke Dijkstra Secretaris  06 51854435
Gerlant Compagner Penningmeester  
Thijs Groen Alg. Bestuurslid    
Rieki Steenkamp   Alg. Bestuurslid (0341) 560287   
       

Vertrouwenscontactpersonen

Rik van den Bos Vertrouwenscontactpersoon  
Karin ten Hove Vertrouwenscontactpersoon  
       

Bestuur Stichting Sporthal Dindoa

Vacature Voorzitter    
Vacature Secretaris     
Hendrik Jan Boehlé Penningmeester    
Rob Veltman Bestuurslid Beheer

06 2060 1717

Coördinator Klusteam

     
Gert de With   (0341) 560025

Ledenadministratie

Marijke Jonker van Lenthe Ledenadministratie  (0341) 556149
       

Vrijwilligerscoördinator

Margriet de With Vrijwilligerscoördinator (0341) 560025
       

Wedstrijdsecretariaat

Reiny Smink A-jeugd 06 28063096   
Carolien Kannegieter  B-jeugd 06 20408839  
Liesbeth Staal C-jeugd 06 40278001  
Wytske Brouwer D-jeugd 06 18638926  
Judith Siderius  E/F-jeugd en Kangoeroes  06 23491105  
Henk ter Haar  Recreanten / G-team (0341) 559751   
       

Commissies

Bart Ruitenbeek Sponsorcommissie 06 19963742  
Robin de Veer Communicatiecommissie 06 40980717  
Kristel Klootwijk Commissie O&S  
Jolande van den Berg Kantine- en Feestcommissie  (Kafee) (0341) 561748  
Anne van Marle  Oud Papier Aktie / CIC 06 15151449 
Corina Verhoef Gevonden voorwerpen  06 38372498
Conny Pot  Kledingcommissie  (0341) 563539   
Aalon van Beek Supportersvereniging The Blue Sharks  
       

Technische Commissie / Contactpersonen

Uulke van Barneveld Voorzitter  (0341) 754586
06 17397307
 
Marry Schuurkamp Secretaris  06 53390921
Tino van Dienst Scheidsrechters  06 14178579  
Yvette Huizer Oefenwedstrijden  06 46054812  
Saskia van den End Senioren 1 en 2 (0341) 554490
06 15338885
 
Bjarne Sinneker Senioren 3 t/m 8 en Midweek    
Jan Willem van den Berg A-jeugd (0341) 561748
06 50263251
 
Doortje van de Belt B-jeugd 06 30621212  
Jaap Landman C-jeugd (0341) 557705
06 30185776
 
Sten Boehle D-jeugd    
Daphne van den Berg E/F-jeugd en Kangoeroes