Bestuur CSV Dindoa

Leonard Osté Voorzitter   
Judith Siderius Secretaris   
Gerlant Compagner Penningmeester  
Aalon van Beek Alg. Bestuurslid    
Rieki Steenkamp   Alg. Bestuurslid (0341) 560287   
       

Vertrouwenscontactpersonen

Rik van den Bos Vertrouwenscontactpersoon  
Karin ten Hove Vertrouwenscontactpersoon  
       

Bestuur Stichting Sporthal Dindoa

Vacature Voorzitter    
Vacature Secretaris     
Hendrik Jan Boehlé Penningmeester    
Rob Veltman Bestuurslid Beheer

06 2060 1717

Coördinator Klusteam

     
Gert de With   (0341) 560025

Ledenadministratie

Marijke Jonker van Lenthe Ledenadministratie  (0341) 556149
       

Vrijwilligerscoördinator

Margriet de With Vrijwilligerscoördinator (0341) 560025
       

Wedstrijdsecretariaat

Reiny Smink A-jeugd 06 28063096   
Carolien Kannegieter  B-jeugd 06 20408839  
Liesbeth Staal C-jeugd 06 40278001  
Wytske Brouwer D-jeugd 06 18638926  
Eline Jurg E/F-jeugd 06 54657878  
Hans van Waas Recreanten     
       

Commissies

Bart Ruitenbeek Sponsorcommissie 06 19963742  
Marco de Greef Communicatiecommissie    
Guido Weick Commissie O&S  
Jolande van den Berg Kantine- en Feestcommissie  (Kafee) (0341) 561748  
Anne van Marle  Oud Papier Aktie / CIC 06 15151449 
Esther Elfrink Gevonden voorwerpen   
Conny Pot  Kledingcommissie  (0341) 563539   
Jefta Reinbergen Supportersvereniging The Blue Sharks  
       

Technische Commissie / Contactpersonen

Roel van de Belt Voorzitter     
Marry Schuurkamp Secretaris  06 53390921
Tino van Dienst Scheidsrechters  06 14178579  
  Oefenwedstrijden     
Saskia van den End Senioren 1 en 2 (0341) 554490
06 15338885
 
Bjarne Sinneker Senioren 3 t/m 8 en Midweek    
Jan Willem van den Berg A-jeugd (0341) 561748
06 50263251
 
Doortje van de Belt B-jeugd 06 30621212  
Jaap Landman C-jeugd (0341) 557705
06 30185776
 
Thijs Groen D-jeugd    
Daphne van den Berg E/F-jeugd en Kangoeroes