Toelichting en uitleg poule-indelingen

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  marry 4 november 2022

Het lijkt goed om inzage te geven hoe poule-indelingen tot stand komen. Dikwijls wordt gedacht dat dit een actie is en bepaald wordt door de korfbalverenigingen zelf. Dit is echter ten dele het geval. Het is een samenwerking tussen verenigingen met het KNKV. Het KNKV bepaalt de indeling in samenhang met de opgegeven spelers in een team. 

We onderscheiden hierbij 2 verschillende type poules. Bij het wedstrijdkorfbal hebben we te maken met de zogenaamde p/d regeling: promotie-degradatie. Per categorie en/of team heeft het KNKV een reglement samengesteld waarbij duidelijk is dat b.v. de nummers 7 en 8, eindigend in een poule, degraderen. Nummer 1 of ook nummer 2, eindigend in een poule, promoveren. Dit is een ‘kort door de bocht’ genomen voorbeeld van de wedstrijdsport. Binnen Dindoa spelen de volgende teams wedstrijdsport: S1, S2, S3, S4, S5, A1, A2, B1, C1 en D1. Alle overige teams zijn ingedeeld in de breedtesport en hebben met andere regels te maken. Voor nu leggen we de indeling van de sterkte in poules uit. Op een later moment volgt een toelichting op de verschillende regels voor wedstrijd- en breedtesport.

De indeling bij de breedtesport heeft te maken met de behaalde puntenscore per speler. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de competitieresultaten. 3x per jaar (1e helft veld, zaal en 2e helft veld) wordt er een uitgebreid document ingevuld met alle informatie over alle spelers > in welk team is iemand nu ingedeeld, waar speelde iemand het afgelopen jaar. Kortom, de speelhistorie van 3 competities wordt per speler aan het KNKV doorgegeven. Vervolgens wordt aangegeven waar elke speler in het nieuwe seizoen gaat spelen, de zogenaamde teamsamenstelling. Hierbij moeten complete, correcte teams worden opgegeven omdat dit anders consequenties heeft voor de puntenscore van het desbetreffende team. Nieuwe leden zullen de score verlagen en als zij niet opgegeven zouden worden wordt er dus een te hoge score berekend en wordt een ploeg mogelijk te hoog ingedeeld. Worden spelers in een ander team geplaatst dan kan dat consequenties voor de teamsterkte betekenen. Deze mutaties worden dus (tussendoor) opgegeven bij het KNKV.

Uiteindelijk komt er vanuit het KNKV een poule-indeling tot stand waar de verenigingen nog de mogelijkheid hebben om correctiepunten per speler in te voeren. Wijzigingen in de teamsamenstelling kunnen/moeten aan het KNKV doorgegeven worden om telkens een zo reëel beeld te geven van de juiste situatie en waardoor tevens de scores wijzigen. Dit is dan weer voor de volgende competitie van belang.

Kortom, het aan het KNKV doorgeven van de juiste teamsamenstelling is van groot belang. Op basis van de totaalscore van een team worden teams met soortgelijke scores bij elkaar in een poule geplaatst. Hierbij wordt tevens geprobeerd rekening te houden met de reisafstanden.

Om het bovenstaande verder toe te lichten volgt hieronder een voorbeeld van het effect van het wel of niet opgeven van de juiste teams:


Een club geeft (links) een E1 en F1 op. Er is opgegeven wie in de teams gaan spelen, hoe oud de spelers zijn en in welke team ze speelden in het voorjaar. Op basis van de prestatie van die teams in de voorjaarscompetitie zie je welke punten spelers meebrengen naar de nieuwe ploeg. Dus Lid 1 is 9 jaar en gaat spelen in E1. In het voorjaar speelde hij in E2 en de prestatie van die ploeg was 48 punten waard, die hij de dus inbrengt in E1. 

 

Naam

Lft

VJ

Pu

   

Naam

Lft

VJ

Pu

 

E1

         

E1

     

1

Lid 1

9

E2

48

 

1

Lid 1

9

E2

48

2

Lid 2

9

E2

48

 

2

Lid 2

9

E2

48

3

Lid 3

9

E2

48

 

3

Lid 3

9

E2

48

4

Lid 4

8

F1

36

 

4

Lid 4

8

F1

36

           

5

Lid 5

8

F1

36

                     
 

F1

         

F1

     

1

Lid 5

8

F1

36

 

1

Lid 6

7

F1

36

2

Lid 6

7

F1

36

 

2

Lid 7

7

F1

36

3

Lid 7

7

F1

36

 

3

Lid 8

6

 

0

4

Lid 8

6

 

0

 

4

Lid 9

6

 

0

           

5

Lid10

6

 

0

 

Naast de acht opgegeven spelers links zijn er ook twee nieuwe leden (lid 9 en lid 10), die wel lid zullen worden en gaan spelen vanaf september maar nog zijn opgegeven/ingedeeld op het A2-formulier.  In feite gaat er daardoor gespeeld worden met de teams zoals rechts vermeld, maar we berekenen de puntenscore voor de teams op basis van de opgave links. Op basis teams links is de puntenscore voor E1 45 en voor F1 27, maar op basis teams rechts voor E1 43,2 en voor F1 14,4. Beide teams krijgen dus op basis opgave (links) een (veel) te hoge puntenscore en zullen dus te hoog ingedeeld worden.

Je ziet hier ook dat spelers uit F1 (voorjaar) na najaar verdeeld worden over E1 en F1. Stel dat de beste spelers naar E1 gaan en de mindere in F1 blijven, dan kun in het rechtergeval Lid 4 en Lid 5 +5 correctiepunten geven en lid 6 en lid 7 -5 correctiepunten. De puntenscore voor E1 wordt dan 45,2 en voor F1 12,4 punten. 


Hopelijk geeft het bovenstaande een inkijkje in de procedure rond de poule-indelingen en de complexiteit hiervan. Een heel verhaal. Voor een nog uitgebreidere toelichting kan de site van het KNKV worden geraadpleegd:

https://www.knkv.nl/competition/uitleg-puntenscore/