Notulen en definitieve stukken ALV oktober 2021

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  13 januari 2022

Hallo allen, 

In oktober heeft de algemene ledenvergadering van 2021 plaatsgevonden. Daarin hebben we terug gekeken naar afgelopen jaar en deels vooruit gekeken naar de toekomst.

Er is ingestemd met het nieuwe beleidsplan wat opgesteld is vanuit de kernwaarden die we als leden van Dindoa belangrijk vinden. De eerste acties zijn al ondernomen en in uitvoering. 

In de downloads (onder bestuur) staan de concept notulen en het definitieve jaarverslag 2021. De notulen zal bij de volgende ledenvergadering definitief gemaakt worden.

Mocht je er nu al een op-/ aanmerking over hebben kun je mailen naar