Inventarisatie t.b.v. seizoen 2023-2024

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  Technische Commissie 14 maart 2023

In de afgelopen seizoenen heeft de Technische Commissie gebruik gemaakt van het middel van een enquête om inzicht te krijgen in de wensen en ambities van spelers ten aanzien van een nieuw korfbalseizoen. Deze manier van inventariseren levert nuttige informatie op.

Ook voor het komende nieuwe korfbalseizoen willen we een dergelijke inventarisatie houden.

De TC houdt zich o.a. bezig met het samenstellen van de teams. Ook het bemensen van de teams waar het de trainers en coaches betreft behoort tot de taken van de TC.

De bovengenoemde werkzaamheden zijn veelal tijdrovend en leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Om dit nog beter te kunnen stroomlijnen, houdt de TC een inventarisatie onder alle senioren en A-jeugd. Het doel van deze inventarisatie is om iedereen in de gelegenheid te stellen aan te geven waar zijn of haar ambities liggen en op welk gebied hij of zij een steentje wil bijdragen. Aan de hand van de antwoorden die we terugkrijgen kunnen we voor volgend seizoen een aantal belangrijke zaken regelen: teamindeling, benaderen van trainers/coaches enz.

Voor de goede orde: zoveel mogelijk proberen we rekening te houden met de antwoorden die we terugkrijgen, maar garanties hierover zijn op voorhand uiteraard niet te geven. Het is onmogelijk om iedereen te bieden wat wordt gewenst. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.

Wij willen jullie vriendelijk verzoeken om de enquête voor 26 maart in te vullen.

 De enquête vind je hier.

Alvast bedankt voor je medewerking.

 

CSV Dindoa

Technische Commissie