Inventarisatie seizoen 2010-2011

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  marry 17 februari 2010

Reminder en dank betreffende de inventarisatieformulieren....

In de afgelopen periode hebben alle spelers uit de seniorenteams, recreantenteam, A-teams en spelers die in het nieuwe seizoen vanuit de B-teams overgaan naar de A-teams een brief plus een inventarisatieformulier ontvangen. Doel van deze inventarisatie is om te bezien welke ambities spelers hebben voor het nieuwe seizoen en op welke wijze zij hieraan hun steentje willen bijdragen. De Commissie Sporttechnische Zaken is uitermate blij met het grote aantal formulieren dat ontvangen is. Dank daarvoor. Het geeft de CSZ een goed beeld van de wensen en ambities van spelers. De CSZ gaat nu met de formulieren aan de slag en bekijken hoe de teams in het nieuwe seizoen samengesteld kunnen worden. Spelers die het formulier niet hebben ingevuld en ingeleverd, kunnen dit alsnog doen. In de kantine (links bij de ingang) hangt hiertoe een brievenbus. Tevens is het formulier nog te downloaden en digitaal te verzenden. Zie hiervoor het formulier onder downloads op de rechterzijde van de openingspagina van deze site.