Corona update

Corona update

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  5 november 2021

Allereerst geven we een overzicht van hoe we dit komende zaterdag gaan invoeren. Daaronder een toelichting op onze besluiten, die als een steen op onze maag liggen.
 
Zoals jullie wellicht hebben gehoord of gelezen via diverse media is het per zaterdag 6 november alleen mogelijk om onze accommodatie te betreden wanneer je in het bezit bent van een Corona Toegangs Bewijs (CTB). Voor sporters en publiek, ouder dan 17 jaar is het verplicht om dit bewijs bij betreden van onze accommodatie te tonen. De verplichting geldt niet voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn. Concreet zijn dat: scheidsrechters, trainers, coaches, teamleiders, TC-leden en wedstrijdsecretarissen voor zover het hun eigen doelgroep betreft, kantinepersoneel, onderhoudsmensen en ouders van ‘niet-zelfstandige kinderen’ namelijk de Flinkies en de Kangoeroes. Let op: de chauffeurs die rijden voor een team worden niet gezien als functionele vrijwilliger; zij hebben dus wel een CTB nodig als ze de wedstrijd willen zien. Er zijn geen voorwaarden gesteld aan het met elkaar meerijden in de auto.

Op de zaterdag zal in de entreehal zal in eerste instantie iedereen worden gecontroleerd op deze CTB; wie geen CTB heeft krijgt alleen toegang als hij of zij tot een van eerdergenoemde groepen behoort. Op 6 november gaan we proefdraaien; op basis van de ervaringen zouden er aanpassingen kunnen volgen.
 
Voor de trainingsavonden zal aan het begin eenmalig worden gecontroleerd. Iedereen die dan een geldige CTB heeft kan daarna gewoon komen trainen.
 
Tenslotte: het CTB geeft geen garantie tegen coronabesmettingen. Denk daar ook niet te makkelijk over als je gevaccineerd bent. Niet fit betekent niet sporten en laten testen. Ook vragen we jullie de afstandsregel van 1,5 met weer zo veel mogelijk in acht te nemen.
 
Dan de motivatie:
Belangrijkste reden is dat we de regels van de Nederlandse overheid, uitgewerkt door NOC/NSF en KNKV, willen volgen, omdat deze regels ook consequenties hebben voor bezoekers en wij bij uitwedstrijden ook niet voor verrassingen willen komen te staan. 
 
De meningen over deze regels zijn enorm verdeeld, naar beide kanten toe. Het stellen van eigen regels levert naar ons idee niet meer tevredenheid op van de leden. Dat betekent niet dat we blij zijn met deze regels. We vinden het heel ongemakkelijk om te moeten aanzien dat sommige leden die al jaren lid zijn, niet meer welkom zijn bij hun sportbeoefening. We zullen met deze leden in gesprek gaan om te kijken hoe we ze bij de club kunnen betrekken.
 
 
Het bestuur.