Algemene Ledenvergadering in het teken van het nieuwe beleidsplan

Algemene Ledenvergadering in het teken van het nieuwe beleidsplan

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  31 oktober 2021

Rond de 30 leden kwamen woensdag 27 oktober bijeen in de sporthal voor de algemene ledenvergadering van Dindoa. Zoals bij iedere ledenvergadering werd er aan het begin stil gestaan bij de jaarverslagen van de verschillende commissies en de financiën. Twee verslagen worden mondeling toegelicht en zowel de jaarverslagen als de financiën werden akkoord bevonden.

Annerieke Dijkstra, onze secretaris van afgelopen jaren, was aftredend. Haar termijn zit erop en ze heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Annerieke werd met een mooie bos bloemen, een cadeautje en mooie woorden bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en succes gewenst met wat gaat komen. Het bestuur had Judith Siderius voorgesteld als nieuwe secretaris en haar aanstelling werd met applaus goedgekeurd door de aanwezige leden.

 

Dit jaar werd de activiteitenbeker niet uitgereikt aan een persoon of commissie, maar aan een hele familie. Familie van den Berg en aanhang (Jolande, Jan Willem, Daphne, Roy en Tom) zijn allen zeer actief als vrijwilliger bij de vereniging. Namens de vereniging gefeliciteerd en bedankt voor jullie grote inzet. We hopen er nog lange tijd gebruik van te mogen maken ?.

Er zijn ook nog een aantal leden 25 jaar lid. Joost de Kruijf en Marco van den Berg hebben na een mooie anekdote van de voorzitter hun speldje voor 25 jaar lidmaatschap ontvangen. Doortje vd Belt-de Leeuw, Gerwin de Groot, Joghem Paarlberg en Anne van Marle zijn helaas afwezig, zijn zullen hun speldje op een ander moment ontvangen. Allen gefeliciteerd met jullie jubileum!

 

Er is dit jaar tijdens de ALV minder aandacht besteed aan de plannen van de commissies, maar meer aan het nieuwe beleidsplan waar het afgelopen jaar door de werkgroep in samenwerking met de leden en commissies aan gewerkt is. Na een presentatie van Roy van Boven is het nieuwe beleidsplan vastgesteld en gaan we ermee aan de slag.

Na de pauze zijn we in verschillende groepen uit elkaar gegaan om alvast een aantal speerpunten uit het beleidsplan te bespreken. De onderwerpen die in de groepjes besproken zijn:

  • Samenwerking tussen commissies;
  • Gelijkwaardige aandacht voor alle teams;
  • Ledenwerving en dan vooral jongens;
  • Maatwerk voor vrijwilligers, Taakie en verder;
  • Maatschappelijke rol voor Dindoa, wat pakken we komende jaren op en waarom?

Hieruit zijn mooie ideeën uitgekomen waarmee gestart kan worden. Komende periode worden andere punten nog verder uitgezocht en uitgewerkt, zodat we een mooie start kunnen maken met het voorgenomen plan. Leuke positieve ontwikkeling om dit echt samen met de leden te doen, waardoor iedereen zijn of haar suggesties en ideeën kan meegeven. En het ook echt een club voor én van iedereen blijft.