Wat doen wij?

De Commissie Technische Zaken (TC) is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot korfbal binnen Dindoa, zowel voor de wedstrijd- als breedtesport. De doelstelling is het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders om zich te ontwikkelen op sportief en sociaal gebied. De commissie bestaat uit 9 personen waarbij per leeftijdscategorie een contactpersoon het aanspreekpunt is voor spelers/ouders en trainers.

Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en taken. Om een kleine indruk te geven:

  • Het bepalen van de teamsamenstellingen. Dit wordt in overleg met trainers/coaches gedaan
  • Het adviseren en faciliteren van de hoofdtrainer
  • Het selecteren en aanwijzen van trainers, coaches, teambegeleiders en medische staf
  • Het begeleiden en opleiden van (jeugd)trainers
  • Het aansturen op aanschaf en beheer van materialen sportfaciliteiten
  • Het opstellen van een meerjarenplan
  • Optreden als schakel tussen het KNKV en de vereniging en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitvoeren
  • Het regelen van oefenwedstrijden
  • Etc. etc. 

Naast het hierboven genoemde takenpakket is ook het wedstrijdsecretariaat onderdeel van de TC. Zij ‘opereren’ echter grotendeels zelfstandig.

Leden van de commissi

Naam Functie Contact
Roel van de Belt Voorzitter  
Marry Schuurkamp Secretaris
Saskia van den End Contactpersoon Senioren 1 en 2  
Bjarne Sinneker Contactpersoon Senioren 3 t/m 8 en Midweek  
Jan Willem van den Berg  Contactpersoon A-jeugd   
Jaap Landman Contactpersoon B-jeugd   
Jaap Landman Contactpersoon C-jeugd  
Thijs Groen Contactpersoon D-jeugd  
Daphne van den Berg Contactpersoon E- en F- jeugd en Kangoeroes   
Saskia Lieman Contactpersoon trainers
Vacature Recreanten en G-team  
     
TC ondersteunend    
Vacature Oefenwedstrijden
Anton van der Beek Trainingstijden
Mark Bronkhorst Schoolkorfbal