Artikelindex

 

Wedstrijdkleding - Sponsorkleding

Dindoa wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging in een uniforme outfit speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling. Ieder spelend Dindoa-lid krijgt dan ook een wedstrijdshirt in bruikleen. Het Dindoa-bestuur heeft zich ten opzichte van de kledingleverancier verplicht één merk te voeren: nl. Muta.

Sponsors zijn erg belangrijk voor DINDOA en heel leuk voor een team. Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat Dindoa haar sponsorpartners de aandacht wil geven die ze verdienen.

Indien er sprake is van shirtsponsoring door derden wordt tussen de sponsor en Dindoa een sponsorovereenkomst opgesteld met een looptijd van 5 jaar. De vereniging is eigenaar van de kleding. Door aanschaf en de sponsoruiting en bedrukkingen op de kleding is de sponsor verzekerd van 5 jaar reclame.  

Met betrekking tot de (selectie)teams heeft Dindoa een inspanningsverplichting om overige kleding in bruikleen aan spelers en begeleiding te verstrekken. Onder overige kleding wordt o.a. verstaan: trainingspakken, inloopshirts en/of sporttassen. Deze kleding wordt alleen besteld en verstrekt indien de kosten worden gedragen door een sponsor waar een contract mee wordt aangegaan. Onderhands geregelde overeenkomsten waarbij de zaken buiten de sponsorcommissie om zijn geregeld worden niet toegestaan. Voor sponsoring van overige kleding geldt aanmeldingsplicht bij en akkoord bevinding van de sponsorcommissie. Eén en ander zal dan worden vastgelegd.

 

Wat te doen als een bedrijf jouw team wil sponsoren met kleding en/of andere spullen?

  1. Belangstelling van een potentiële sponsor ( dit kan zijn met of zonder sponsoruiting ) wordt door de coach of trainer doorgegeven aan de sponsorcommissie.
  2. De sponsorcommissie bespreekt de belangstelling met de potentiële sponsor.
  3. Is er sprake van sponsorkleding of andere sponsorspullen dan bespreekt de sponsorcommissie dit met de kledingcommissie.
  4. De kledingcommissie vraagt een offerte en proefdruk op , verzorgt de bestelling bij de vaste kledingleverancier en zorgt voor de uitvoering van bedrukkingen en sponsoruiting en neemt de bestelde kleding/tassen in ontvangst.
  5. De sponsorcommissie onderhoud contact met sponsor over offerte, proefdruk , contract en factuur.
  6. De kledingcommissie benadert de betreffende coach in verband met de aflevering van kleding aan het Dindoa-team en informeert sponsorcommissie van de datum van aflevering.
  7. De sponsorcommissie regelt dat er van het team een foto gemaakt wordt ter publicatie op de Dindoa website.