Artikelindex

Wie zijn wij

In het beleidsplan 2021 – 2025 van onze vereniging is specifiek aandacht besteed aan het onderwerp Een veilig gevoel voor iedereen. Om dat te kunnen realiseren is de commissie Veilig Sportklimaat ingesteld.De (overkoepelende) commissie is onderverdeeld in een drietal subgroepen met elk hun eigen aandachtsgebied.

De commissie Veilig Sportklimaat zorgt er voor dat de betrokken partijen, zoals vertrouwenscontactpersonen, de personen rondom de mentale begeleiding, de bedrijfshulpverleners/EHBO-ers, de Technische Commissie en het bestuur, kortere communicatielijnen hebben, waarbij de rollen helder zijn. Het doel daarvan is dat signalen direct opgepakt kunnen worden en hier de juiste begeleiding op gezet kan worden. Tevens waarborgt deze commissie dat het voorgenomen beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd.Onderdeel van ons beleid rondom een veilig sport klimaat is dat we voor trainers, begeleiders, leden van de technische commissie, commissie veilig sportklimaat, scheidsrechters die voor de bond fluiten en bestuur eens in de 3 jaar een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen.

Daarnaast willen we alle betrokkenen van de vereniging wijzen op de gedragscodes. Gedragscodes zijn formele afspraken hoe we binnen de vereniging met elkaar omgaan. Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes