Wat doen wij?

Het bestuur van de CSV Dindoa stuurt binnen de vereniging geformeerde commissies aan en heeft de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden uitbesteed aan diezelfde commissies.

Het werk in de vereniging wordt vanuit het kader van het beleidsplan uitgevoerd door de geformeerde commissies, die ieder voor zich een gedeelte van de werkzaamheden binnen de vereniging bestrijken. Zij brengen dit werk in beeld door jaarlijks een werkplan te ontwikkelen met daarin vermeld de financiële kaders, doelstelling en activiteiten van de commissie. Na vaststelling van de werkplannen door het bestuur en goedkeuring door de algemene ledenvergadering kunnen de commissies tot uitvoering van het plan overgaan. 

Het bestuur wil vooral veel aandacht besteden aan de processen die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de diverse werkzaamheden binnen de vereniging. Daarbij legt het bestuur zich zelf de plicht op om daar waar nodig de uitvoerenden aan te spreken op de voortgang van de procesgang. Dit alles met het doel om tot een zo gestructureerd mogelijke organisatie te komen, die overzichtelijk is voor alle leden, maar vooral voor de vrijwilligers die onderdeel uit maken van de diverse processen binnen de vereniging.

Het accent binnen de processen zal de komende jaren komen te liggen op het begrip samenwerking. Door samen te werken in teams en commissies kan het verenigingsverband verder worden versterkt.

Het bestuur beheert ook de officiële documenten van de vereniging, zoals de statuten en reglementen. Deze zijn te vinden door hier te klikken.

Leden van de commissie

Naam Functie Contact Contactpersoon binnen bestuur voor
Leonard Osté Voorzitter Stichting Sporthal Dindoa /  Commissie Internationale Contacten 
Judith Siderius Secretaris Communicatiecommissie / Ledenadministratie
Gerlant Compagner Penningmeester KaFee / Sponsorcommissie incl. kledingcommissie + OPA
Rieki Steenkamp Alg. Bestuurslid   O&S / Lief & Leed/ Positief sportklimaat
Aalon van Beek Alg. Bestuurslid   TC / Scheidsrechters commissie