De velden, kantine, zalen en sporthal van DINDOA worden regelmatig door leden, maar ook door externe partijen gehuurd!

 

De accommodatie bestaat uit verschillende onderdelen die kunnen worden verhuurd, eventueel in combinatie met de kantine inclusief barbezetting. Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Neem  contact op via e-mail:

 Tarieven 2023

  • Sporthal inclusief materialen                                                          € .. per uur
  • Per kunstgrasveld (30 x 60 m)                                                       € .. per uur
  • Per kunstgrasveld (30 x 60 m) inclusief gebruik veldverlichting.         € .. per uur
  • Natuurveld (trainingsveld).                                                            € .. per uur
  • Kantineruimte zonder bar voor leden van CSV Dindoa                      €  .. per uur
  • Kantineruimte zonder bar                                                             € .. per uur
  • Kantineruimte met bar open                                                         € ... per uur
  • Kantineruimte met bar open voor leden van CSV Dindoa                  €   .. per uur
  • Vergoeding barpersoneel (aan henzelf te voldoen, niet gefactureerd) € .. p.p.p.u
  • Tarieven consumpties conform prijslijst.

  • Vergaderruimte met kleine keuken                                                  € .. per uur
  • Vergaderruimte                                                                            € .. per uur

 Alle bovengenoemde tarieven zijn indien van toepassing inclusief gebruik kleedruimten en douche faciliteiten met inachtneming van de bij gebruik geldende Coronamaatregelen.

Het gaat om de volgende zaken:

 1. Sporthal.
 2. Kunstgrasvelden.
 3. Kunstgrasvelden inclusief veldverlichting.
 4. Natuurvelden (trainingsveld)
 5. Sportkantine zonder bar.
 6. Sportkantine met bar open.
 7. Vergaderruimte met kleine keuken (ca. 40 m2)
 8. Vergaderruimte (ca. 40 m2)
 9. Combinatie van 2 vergaderruimtes zonder tussenwand

Het wedstrijdveld (gelegen in het verlengde van de sporthal en achter de kunstgrasvelden) wordt niet verhuurd!

Verhuur:

 1. De verhuur van de accommodatie wordt centraal geregeld door de secretaris van de Stichting. Aanvragen voor het gebruik worden door de secretaris van de Stichting behandeld.
 2. De huurprijs van de sporthal houdt gelijke tred met de huurprijs van de gemeentelijke sporthallen. Tarieven voor de verhuur worden jaarlijks geëvalueerd en in een tarievenlijst vastgelegd.
 3. De verhuurtarieven kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de Stichting.
 4. Verhuur van de sportkantine met bar is alleen mogelijk in afstemming met de kantine-commissie (). Zij zijn verantwoordelijk voor gekwalificeerd personeel achter de bar.
 5. Voor het verhuren van de accommodatie wordt in beginsel door de Stichting een huurovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt in 2-voud naar de huurder verstuurd met de algemene huurvoorwaarden.
 6. De Stichting heeft het recht zonder opgaaf van redenen een aanvraag voor het huren van de accommodatie door derden te weigeren.

 Openings- en sluitingstijden van de sportaccommodatie.

De tijden van opening en sluiting van de sportaccommodatie op bijzondere en feestdagen is als volgt:

Zondagen alleen via een bestuursbesluit van de Stichting
Oudejaarsdag geopend, naar behoefte
Nieuwjaarsdag tot 14:00 uur gesloten
Goede vrijdag vanaf 18:00 uur gesloten
2e Paasdag geopend, naar behoefte
Koningsdag geopend, naar behoefte
Dodenherdenking vanaf 19:00 uur gesloten
Bevrijdingsdag geopend, naar behoefte
Hemelvaartsdag geopend, naar behoefte
2e Pinksterdag geopend, naar behoefte
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend, naar behoefte

In bijzondere gevallen worden sluitingstijden van de sporthal en sportkantine vastgesteld in overleg tussen de kantinecommissie van CSV Dindoa en het bestuur van de Stichting.