Sinds 1979 is het sportcomplex De Zanderij aan de Watervalweg in Ermelo de thuisbasis van C.S.V. Dindoa. Het sportcomplex bestaat uit een sporthal (1996), natuurvelden, twee kunstgrasvelden (2008), een vernieuwd sportgebouw (2013) met kantine en multifunctionele ruimtes en acht kleedkamers. Vanwege de beheersbaarheid op bestuurlijk niveau is de totale accommodatie van het sportcomplex ondergebracht in de Stichting Sporthal Dindoa.

De Stichting Sporthal Dindoa is verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van de accommodatie. De Stichting heeft als belangrijkste doelstelling, de leden van C.S.V. Dindoa zo optimaal mogelijk te faciliteren voor alle korfbal- en overige activiteiten. C.S.V. Dindoa en de Stichting hebben daartoe een gebruikersovereenkomst opgesteld, waarin wordt geregeld dat de vereniging de hoofdgebruiker is en daarmee het eerste recht van huur heeft op de accommodatie. Als de vereniging geen gebruikt maakt van de accommodatie kan de Stichting de accommodatie verhuren aan derden.

De Stichting Sporthal Dindoa is volledig rechtsbevoegd en ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harderwijk.

Verhuur (zie ook tabblad verhuur)

Correspondentieadres

Stichting Sporthal Dindoa
Postbus 155
3850 AD Ermelo

Bezoekadres
Sportcomplex De Zanderij
Dindoa-hal
Watervalweg 170
3853 PT Ermelo

Telefoon Kantine
0341-558521

Bank, BTW en Kamer van Koophandel
Rekeningnummer Dindoa: IBAN NL14 INGB 0671795384
Rekeningnummer Stichting Sporthal Dindoa: IBAN NL84 INGB 0661497186
BTW 8069.95.579 B01
KvK nr. 41042449

Bestuur van de stichting

Naam Functie Contact
Rob Veltman Voorzitter
Anne van Marle Secretaris/Verhuur  /
Hendrik Jan Boehlé Penningmeester   
Rob Veltman Bestuurslid Beheer 06 2060 1717 /  

Stichting Sporthal DINDOA NIEUWSBRIEF maart 2021

Beheer (onderhoud gebouwen, materialen en groenvoorziening)

Naam Functie Contact
Gert de With Coördinator beheer (0341) 550038/ 
Tino van Diest   06-1417 8579  
Aart Hamstra   (0341) 558249
Sjoerd van Houten   (0341) 563647
Gem Sikkema   (0341) 557936
Hans van Waas   (0341) 353702
Margriet de With Coördinator schoonmaak 06-53791760 /