De accommodatie van DINDOA is voor leden, maar ook voor externe partijen te huur. 

De accommodatie bestaat uit verschillende onderdelen die kunnen worden verhuurd, eventueel in combinatie met de kantine inclusief barbezetting.

Neem in alle gevallen contact op met Dirk Vethaak via e-mail: of tel.nr.: 0341-785938.

Wat kunt u huren?

 1. Sporthal.
 2. Kunstgrasvelden.
 3. Kunstgrasvelden inclusief veldverlichting.
 4. Natuurvelden (trainingsveld)
 5. Sportkantine zonder bar.
 6. Sportkantine met bar open.
 7. Vergaderruimte met kleine keuken (ca. 40 m2)
 8. Vergaderruimte (ca. 40 m2)
 9. Combinatie van 2 vergaderruimtes zonder tussenwand

Het wedstrijdveld (gelegen in het verlengde van de sporthal en achter de kunstgrasvelden)

wordt niet verhuurd!

 

Verhuur:

 1. De verhuur van de accommodatie wordt centraal geregeld door de secretaris van de Stichting. Aanvragen voor het gebruik worden door de secretaris van de Stichting behandeld.
 2. De huurprijs van de sporthal houdt gelijke tred met de huurprijs van de gemeentelijke sporthallen. Tarieven voor de verhuur worden jaarlijks geëvalueerd en in een tarievenlijst vastgelegd.
 3. De verhuurtarieven kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de Stichting.
 4. Verhuur van de sportkantine met bar is alleen mogelijk in afstemming met de kantine-commissie (). Zij zijn verantwoordelijk voor gekwalificeerd personeel achter de bar.
 5. Voor het verhuren van de accommodatie wordt door de Stichting een huurovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt in 2-voud naar de huurder verstuurd met de algemene huurvoorwaarden.
 6. De Stichting heeft het recht zonder opgaaf van redenen een aanvraag voor het huren van de accommodatie door derden te weigeren.

 

Openings- en sluitingstijden van de sportaccommodatie.

De tijden van opening en sluiting van de sportaccommodatie op bijzondere en feestdagen is als volgt:

Zondagen alleen via een bestuursbesluit van de Stichting
Oudejaarsdag geopend, naar behoefte
Nieuwjaarsdag tot 14:00 uur gesloten
Goede vrijdag vanaf 18:00 uur gesloten
2e Paasdag geopend, naar behoefte
Koningsdag geopend, naar behoefte
Dodenherdenking vanaf 19:00 uur gesloten
Bevrijdingsdag geopend, naar behoefte
Hemelvaartsdag geopend, naar behoefte
2e Pinksterdag geopend, naar behoefte
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend, naar behoefte

In bijzondere gevallen worden sluitingstijden van de sporthal en sportkantine vastgesteld in overleg tussen de kantinecommissie van CSV Dindoa en het bestuur van de Stichting.