Wat doen wij?

Bij Dindoa proberen we alle vrijwilligerstaken over zoveel mogelijk mensen te verdelen.

Korfbaltaken, zoals fluiten, trainen en coachen proberen we te verdelen over de korfballende leden.

Niet-korfbaltaken, zoals kantinediensten, schoonmaak, wedstrijdsecretariaten, oud papier, proberen we onder te brengen bij ouders van (jeugd)leden.

Coördinator

Margriet de With is vrijwilligerscoördinator. Zij helpt met het zoeken van vrijwilligers en heeft overzicht op mogelijke werkzaamheden. Zijn is ook contactpersoon voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

Margriet is bereikbaar via:

Momenteel openstaande vacatures

Vacature commissie beschrijving van de functie tijdsinvestering
Sponsormanagers Sponsorcommissie Meepraten/doen en denken over diverse sponsorzaken  1x per mnd vergaderen
Kantinemedewerkers Kantinecommissie Helpen in de kantine op zaterdagmorgen/middag/avond 3,5 uur per keer
Schoonmakers   Schoonmaken op maandag- of vrijdagmorgen 2 uur per keer
Medewerkers OPA   Meehelpen ophalen oud papier op zaterdagmorgen 2x per jaar
Coördinator OPA   Coördineren op zaterdag: trap bij container brengen,  
    koffie rondbrengen, trap weer ophalen (trekhaak is handig) 3x per jaar

 

Voor meer info over bovenstaande of andere vrijwilligerstaken, neem contact op met Margriet de With.