Bestuur CSV Dindoa 

Functie

Telefoon

Email

Gert de With  Voorzitter  (0341) 560025  
Edith Foppen Secretaris  06 10032994  
Jonathan van der Beek Penningmeester 06 13277379  
Henk ter Haar Alg. Bestuurslid (0341) 559751  
Riekie Steenkamp   Alg. Bestuurslid (0341) 560287   
       

Vertrouwenscontactpersonen 

     
Rik van den Bos Vertrouwenscontactpersoon  
Karin ten Hove Vertrouwenscontactpersoon  

Bestuur Stichting Sporthal Dindoa 

     
Jan van Diest Voorzitter (0341) 556755  
Andre van der Weide  Secretaris (0341) 552356  
Clasien Brons Penningmeester (0341) 563474  
Gem Sikkema  Beheer (0341) 557936  
       

Ledenadministratie

     
Marijke Jonker van Lenthe Ledenadministratie  (0341) 556149
       

Vrijwilligerscoördinator

     
Margriet de With 

Vrijwilligerscoördinator 

(0341) 560025  
       

Wedstrijdsecretariaat 

     
Monica Bronkhorst  A jeugd (0341) 561143   
Carolien Kannegieter  B jeugd 0341-561537   
Maud Onderweegs C jeugd (0341) 553098  
Wytske Brouwer D jeugd (0341) 550703   
Liane Dekker  E jeugd (0341) 550455   
Judith Siderius  F jeugd en Kangoeroes  (0341) 554612   
Henk ter Haar  Recreanten / G-team (0341) 559751   
       

Commissie 

     
Sharon Verhoef Evenementen Commissie     
Wytske Brouwer  Commissie O&S  (0341) 560287   
Bart Ruitenbeek  Sponsorcommissie  (0341) 560153   
Jolande van den Berg  Kantinecommissie  (0341) 561748   
Anne van Marle  Oud Papier Aktie / CIC 06 15151449   
Corina Verhoef Gevonden voorwerpen  06 38372498  
Conny Pot  Kledingcommissie  (0341) 563539   
Leonard Osté Communicatiecommissie (0341) 560153 
Aalon van beek Supportersvereniging The Blue Sharks  
       

Commissie Sporttechnische Zaken / Contactpersonen 

   
Uulke van Barneveld Voorzitter  (0341) 754586 / 06 17397307  
Marry Schuurkamp Secretaris  (0341) 556096 / 06 53390921  
Tino van Dienst Scheidsrechters  06 14178579  
Henk Bronkhorst Oefenwedstrijden  (0341) 561143  
Jan Willem van den Berg Senioren 1 en 2  (0341) 561748 / 06 50263251  
Jorinde van Diest Senioren 3 t/m 8 06 13386916  
Saskia van den End  A jeugd (0341) 554490 / 06 15338885   
Doortje van de Belt B jeugd 06 30621212  
Jaap Landman C jeugd (0341) 557705 / 06 30185776  
Henry Mol D jeugd 06 22732391  
Corina Verhoef E/F jeugd en Kangoeroes 06 38372498  
Jenny Ringnalda Verzorging 06 12938107