Sinds 1979 is het sportcomplex De Zanderij aan de Watervalweg in Ermelo de thuisbasis van C.S.V. Dindoa. Het sportcomplex bestaat uit een sporthal (1996), natuurvelden, 2 kunstgrasvelden (2008), een vernieuwd sportgebouw (2013) met kantine en multifunctionele ruimtes en 8 kleedkamers. Vanwege de beheersbaarheid op bestuurlijk niveau is de totale accommodatie van het sportcomplex ondergebracht in de Stichting Sporthal Dindoa.

De Stichting Sporthal Dindoa is verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van de accommodatie. De Stichting heeft als belangrijkste doelstelling, de leden van C.S.V. Dindoa zo optimaal mogelijk te faciliteren voor alle korfbal- en overige activiteiten. C.S.V. Dindoa en de Stichting hebben daartoe een gebruikersovereenkomst opgesteld, waarin wordt geregeld dat de vereniging de hoofdgebruiker is en daarmee het eerste recht van huur heeft op de accommodatie. Als de vereniging geen gebruikt maakt van de accommodatie kan de Stichting de accommodatie verhuren aan derden.

De Stichting Sporthal Dindoa is volledig rechtsbevoegd en ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harderwijk.

Verhuur (zie ook tabblad verhuur)

Andre van der Weide                                                                  0341-562356     

Correspondentieadres:

Stichting Sporthal Dindoa

Postbus 155

3850 AD Ermelo

Email:

Bezoekadres:

Sportcomplex De Zanderij

Dindoa-hal

Watervalweg 170

3853 PT Ermelo

Telefoon Kantine:

0341-558521

Bank, BTW en Kamer van Koophandel

IBAN NL84 INGB 0661497186

BTW 8069.95.579 B01

KvK nr. 41042449

Bestuur van de stichting

NaamFunctieContact
Jan van Diest voorzitter 0341-556755
Andre van der Weide secretaris/ beheerder  0341-562356 /    
Clasien Brons penningmeester 0341-563474
Gem Sikkema coördinator beheer 0341-557936

Beheer (onderhoud gebouwen, materialen en groenvoorziening)

NaamFunctieContact
Gem Sikkema coördinator beheer 0341-557936 /    
Tino van Diest   06-14178579  
Aart Hamstra   0341-558249
Sjoerd van Houten   0341-563647
Hans van Waas   0341-353702
Margriet de With coördinator schoonmaak 06-53791760 /